Vilka vi är Våra tjänster Kontakta oss  
Uppdaterad 2006-12-24.

www.carpeforum.se
info@carpeforum.se
- Undersökningarna - Våra tjänster!  

Tel 073 - 907 75 61
Fax 0480 - 44 73 79

Postadress
Box 957
391 29 Kalmar

Här presenteras några av de undersökningar vi erbjuder.

Marknadsundersökning - Vill inte Du också veta vad marknaden tycker?

I bland blir strategier ett lyckokast och ibland inte. Vi på Carpe Forum kan underlätta genom att tillhandahålla en skräddarsydd undersökning som redskap att använda när ni ska ta beslut, stora som små - strategiska såväl som operativa.

Vi utför marknadsundersökningar när ni behöver kartlägga er marknadspotential eller har andra frågor om er marknad och era potentiella kunder. Det ger er ett värdefullt beslutsunderlag för att stärka er verksamhet inför alla upptänkliga situationer, såväl vid nyetableringar som vid expansion eller marknadsplanering.

Kundundersökningar - Vet Du vad Era kunder tycker?

Hur gör ni idag för att veta era kunder åsikter om er och det ni säljer? Alltför många gissar och tror sig veta. Kundundersökningar är ett effektivt redskap i det kontinuerliga arbetet att underhålla relationen till era kunder. Vi på Carpe Forum kan ge er kunskap om Era kunders attityder till företaget och till det ni levererar. En kundundersökning är ett värdefullt verktyg för att stärka ert varumärke och skapa kundvärde.